وبلاگ زندگی جاویدان نوشت:
استواری یک سرباز وطن!


ما تا آخر ایستاده ایم