وبلاگ دختران بصیرت نوشت:

او رفته بود...


نوشته بود:

ملاک ها و معیارها در این جبهه ی الهی با دنیای مادی شما فرق میکند...

- وقت شهادتش فهمیدند که زندگی او راه دیگری بود با همه آنها فرق میکرد...

نوشته بود:

مردن برای همه هست پس چه بهتر مردنی که رضایت دلدار را سبب شود...

- جنازه که آمد همه مردم از او راضی بودند...و دلدار هم،حتما...


نوشته بود:

به خدا سوگند که من سعادت را جز در راه حق تکه تکه شدن نمیدانم...

- خمپاره که آمد هر تکه اش یه گوشه بود...


برای خواندن ادامه این مطلب زیبا اینجا کلیک نمایید