وبلاگ بدون عنوان نوشت

ماجرای حر در کربلا

نشان داد

خدا

شب امتحانی ها

را هم قبول می کند

اما

با یک امتحان سخت.