وبلاگ منتظران منجی(عج) نوشت:

ترجمه حدیث شریف کسا به صورت منظوم


روایت شد از حضرت فاطمه
حدیث شریفی برای همه

که روزی حبیب خدا مصطفی
ابوالقاسم احمد رسول خدا

محمد(ص) شهنشاه دنیا و دین
که ما را پدر باشد آن مه جبین

قدم رنجه فرمود در خانه ام
منور از او گشت کاشانه ام

بفرمود یا فاطمه بر تو باد
سلام از من ای دخت نیکونهاد


برای مطالعه این شعر زیبا اینجا کلیک نمایید.