وبلاگ گل سرخ و چادر من نوشت:  

خدای مشکل گشا

دو تا مرد توی سلمانی منتظر نشسته بودند و با هم گپ می زدند.

یکی شون گفت : زندگی خیلی سخته.

اون یکی گفت :

آره ، ولی اگه بری سراغ خدا ، حتما توی سختی ها کمکت می کنه.

و جواب شنید :

کدوم خدا؟!

اگه خدائی بود که وضع مردم اینجوری نبود...

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید