وبلاگ بدون عنوان نوشت

خدایا

مرا ببخش

در "مهمانی" ات

به جای فکر توبه

به فکر "اذان مغرب" ام