وبلاگ گل سرخ و چادر من نوشت

با اصرار می خواست از طبقه ی دوم آسایشگاه به طبقه ی اول منتقل شود. با تعجب گفتم : « به خاطر همین من رو از دزفول کشوندی تهران! »
گفت : « طبقه ی دوم مشرف به خوابگاه دخترانه است. دوست ندارم در معرض گناه باشم».
وقتی خواسته اش را با مسئول آسایشگاه در میان گذاشتم نیش خندی زد و با لحن خاصی گفت : « آسایشگاه بال کلی سرقفلی داره ، ولی به روی چشم منتقلش می کنم پایین».
امام علی (ع):
همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم : چشمی که از ترس خدا بگرید ، چشمی که از نامحرم فرو نهاده شود، چشمی که در راه خدا شب زنده دار باشد.
بحارالانوار ، ج 101 ، ص 35