به گزارش بیست مجمع همفکری آینده سازان علویون استان مرکزی با حضور فرمانده سپاه روح الله در اراک بر گزار گردید.

در این مجمع که با حضور فرمانده سپاه روح الله و مسئول بسیج دانش آموزی و نماینده آموزش و پرورش و نمایندگان مجامع شهرستانی در سالن اجتماعات کانون بسیج اراک برگزار گردید،هیئت رئیسه ضمن قرائت مصوبات کارگروهها به بررسی نظرات مخالف و موافق پرداختند.

در ادامه آقای عزیز آبادی نماینده آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت شورا ها و همفکری خواستار حضور پر شور دانش آموزان در عرصه علم آموزی و تولید علم و تولید فکر شد .

عزیز آبادی علم همراه با معنویت و آگاهی را از شاخصه های دانش آموزان بسیجی برشمردومعنویت را از لازمه های ارتقا دانش آموزان دانست.

در ادامه سردار صدیقی فرمانده سپاه روح الله سخنانی در خصوص دانش آموزان و نقش آنان در تصمیم سازی کشور ایراد نمودند.

سردار صدیقی در این مراسم ضمن اثر گذار بودن دانش آموزان در آینده کشور ،اتاق فکر را یکی از مقدمات تصمیم سازی برشمردو گفت :اتاق های فکر موجب پویایی و توانمند شدن شما دانش آموزان در تصمیم سازی می شود.

وی هوشمندانه فکر کردن و تصمیم گرفتن را مهم خواند و گفت شما دانش آموزان باید دراتاق های فکر باید تولید علم کنید و اثر گذار باشید.

در انتها آقای برزگر در خصوص کاربرد نرم افزار های موبایل و آسیبهای این نرم افزار ها سخنرانی نمودند.