وبلاگ شهیدان آسمانی نوشت:

چشمانت را ببند ای شهید...چشمانت را ببند ای شهید                                        

مبادا این روز ها را در مقابل مادرت زهرا(س) شهادت دهی