حال با این شرایط کشور ما هم در منطقه خشکی واقع  شده و سهم  ما از قطره بالا فقط 1 درصد است . در حالی که کشور ما 3 درصد خاک کره زمین را پوشانده 

مقایسه قیمت آب در اروپا پرآب و ایران خشک و بیابانی

اتحادیه اروپا : هر متر مکعب 3.42 دلار

جمهوری اسلامی ایران : 30 سنت


و این تنها گوشه ای از آمار های تکان دهنده درباره آب در کشور ما است . و همان بهتر که به اسراف و هدر رفتن میلیون ها متر مکعب در بخش کشاورزی و شبکه انتقال آب اشاره نکنیم چرا که دل هر انسان منصفی را می آزارد . 


مطمئن باشید در دهه های آینده جنگ ها و درگیری بین کشور های منطقه خاورمیانه و ... نه بر سر نفت و گاز بلکه برای آب این مایع حیات خواهد بود