دانلود نشریه نیمکت ویژه چاپ و توزیع در مدارس

اولین شماره نشریه نیمکت آغازی است بر این حرکت.کابران محترم می توانند این نشریه را از طریق لینک زیر بارگزاری نمایند.

دانلود صفحه اول نشریه نیمکت

دانلود صفحه دوم نشریه نیمکت

دانلود تقویم تشکیلاتی مهر ماه

سال نوی شما مبارک! برای شما که فرمانده هستی کار کردن مثل نان شب واجب است.
بنا براین هرطور شده دنبالکاری هستی که هم خدا را خوش بیاید و هم بنده خدا را .
این دفتر هم مطمئنا برای نوشتن همه کارهایی که شما انجام می دهی جای کمی دارد...
ولی خب چاره ای نیست! از امروز که بسم الله سال نو را گفتی حواست به این دفتر هم باشد تا از کارهایی که باید همه برای انجامش هماهنگ باشیم عقب نمانی.
فعلا زیاده عرضی نیست.
به رفقا سلام برسان. یاعلی! 
متنی که خواندید قسمتی از تقویم تشکیلاتی مهر ماه بود که نسخه کامل مهر ماه آن را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

تقویم تشکیلاتی مهر ماه