نزدیک شدن به انتخابات مجلس و برنامه‌ریزی طیف‌های گوناگون برای ورود به مجلس شواری اسلامی از جریان‌هایی است که رفته رفته موضوع آن اهمیت خاصی را پیدا می‌کند.
در این میان اصلاح‌طلبان که از گرایش‌های تشکیل دهنده طیف‌های سیاسی کشور محسوب می‌شوند با توجه به شکست‌های مکررشان در دوره‌های قبل و برنامه‌ریزیشان برای ریاست جمهوری، اکنون در این برنامه هستند تا با نردبانی به نام دولت اعتدال، با اکثریت پای به مجلس باز کنند.شاهد آن هستیم که جریان اصلاح‌طلبی در اکثر روزنامه‌های زنجیره‌ای خود با شگردی خاص به در حمایت از دولت گام برداشته‌اند و در برنامه‌های خود عنوان می‌کنند نقد به دولت باید نرم ودر چارچوپ حمایت باشد.

این جریان قصد دارد با نردبان قرار دادن دولت روحانی، بتواند از آن برای عبور به مجلس استفاده کند. شاید نتوان به صورت صریح عنوان کرد که این طیف هم‌اکنون پایگاه خود را در بین دولتمردان تقویت کرده. اما اخیر در سخنرانی‌ها و بیانات در خطبه‌های نماز جمعه این مسئله عنوان شده که 'دولت مراقب حضور فتنه‌گران در بدنه دولت باشند'.

استراتژی که اصلاح‌طلبان ان را اجرایی خواهند کرد، بعد از ورود به مجلس از روحانی برای تصدی ریاست جمهوری عبور خواهند کرد. اما این رویه نیز بستگی به زمینه‌سازی و مقبولیت جامعه از اصلا‌ح‌طلبان بستگی دارد.

از sadeg68