وبلاگ تلنگر نوشت:
با دلم گریه کن خون ببار...


حکمت باران در این ایام می دانی که چیست؟؟؟


آب و جارو میزند بهر محرم کوچه را...