افسران - حجاب را ...

حجاب را دوست ندارم 
چون مانند پوسته شکلات است !!
چون مانند برزنت روی ماشین است !!
چون مانند گاوصندوق برای جواهرات است !!
چون مانند کاور موبایل است !!
چون مانند چتری در مقابل چشمان هرزه است !!
چون با آن به من احترام میگذارند !!
چون .... !!

نه من یک  هستم و نه حجابم  من ...

حتی اگر یک قطره خون شهید بر زمین نمی ریخت ،
حتی اگر در جهان بدون شیطان زندگی کنم ،
بازهم انتخاب من داشتن  بوده و هست .

حجاب را دوست دارم 
چون حیا را دوست دارم 
چون خالقم را دوست دارم
چون او که مرا آفریده ، این پوشش را برایم پسندیده است .

http://www.afsaran.ir/profile/baran