اگر کسی با نیت #خالص وارد شده باشد حتی گاهی کاستی های او در میدان عمل جبران میشود. ولی اگر مخلصانه نباشد اثر نخواهد داشت و اشتباهی سر میزند.

گاهی ممکنه برخی بخاطر #بیکاری فعالیت فرهنگی انجام دهند و اگر کاری پیدا کنند دیگر کار فرهنگی را کنار بگذارند.

یا بخاطر #رفقا بیایند که با هم باشند و خوش بگذرد و وقتی دوستان و رفقا بروند دیگر کار فرهنگی انجام ندهند.

#انگیزه را باید تقویت کرد تا ضعیف نشود. سختی ها محکی هستند برای انگیزه مخلصانه....

باید انگیزه خود را مدام خالص تر کنیم. انگیزه خیلی اهمیت دارد و در #تاثیر-گذاری حرف اول را میزند.

یه انگیزه #سالم این است که انسان برای #تقرب به #خداوند متعال به این عرصه وارد شود.

خود را #بدهکار ببیند. #مسئول ببیند.

مواخذه شده از جانب پروردگار ببیند.

ما در مقابل #اهل-بیت ، #شهدا ، #مردم-مظلوم-منطقه ، #تاریخ ، #امام-زمان-(عج) مسئولیم...

باید بار مسئولیت را روی دوش خودمان حس کنیم.

از سر #فراقت نیاییم بلکه خود را مسئول بدانیم.

*دلسوزی برای دیگران غریزه #مومن است.

فعالیت فرهنگی غریزه مومن میشود.

هر موقع احساس #ضعف کردیم و دیدیم کارمان اثر ندارد به انگیزه های خود نگاه کنیم. البته همیشه موانع به خاطر عدم اخلاص نیست.


#بسیج

#نیت

#انگیزه

#فعالیت-فرهنگی