به گزارش اهل قلم به نقل از اراک امروز

شوق پرواز

در هیاهوی انقلاب و تحرک گروهک های تروریستی شناختن حق از باطل چه بسیار سخت بود، من که از کودکی در دیار دلیران لرستان دیده به جهان گشوده بودم و در مکتب خانواده های مکتبی پرورش یافته بودم، بار سنگین عشق را بر وجود خود احساس می کردم، عشق به امام خود، امام خمینی (ره) که ابر قدرت های شرق و غرب را به زانو در آورده بود و با انقلاب اسلامی خود مکتب عاشورا را بار دیگر زنده کرده بود و پایه های حکومت شاهنشاهی را به لرزه انداخته و به حیات نظام شاهنشاهی پایان بخشیده بود.