وبلاگ ردپای کمیل نوشت

افسران - Dr Mostafa CHamran

حرم عشق کربلاست و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز آموخته است و راه کربلا می شناسد؛

چگونه از جان نگذرد آن کسی که می داند جان بهای دیدار است ...؟

گردش خون در رگ های زندگی شیرین است،

امّا ریختن آن در پای محبوب شیرین تر است؛

و نگو شیرین تر، بگو بسیار بسیار شیرین تر...

در ملکوت اعلا جز شهید زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد به طفیل شهداست.


سی و یکم خرداد - سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران